CIJENE KARATA

Temeljem članka 44., stavka 3, Zakona o slatkovodnom ribarstvu (NN 63/2019)
i članka 5. Pravilnika o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu (NN 139/2020),
te članka 40. Statuta kluba športskih ribolovaca Mrežnica, Izvršni odbor KŠR
Mrežnice na sastanku održanom 29. listopada 2023. odredio je visinu godišnjih
članarina i naknada za dnevne i višednevne karte u 2024. na temelju kojih donosim
slijedeću:

U 2024. godini primjenjivat će se cijene članarina prema niže navedenom cjeniku:

Temeljem promjena koje se uvedene u sustave cijena i modela dnevnih i višednevnih karata Klub športskih ribolovaca Mrežnica određuje namete za poribljavanje i održavanje voda te troškove ribo-čuvarske službe koji će se primjenjivati u 2024. godini prema slijedećem:

Temeljem odluka donesenih na redovitoj skupštini kluba koja je održana dana 11.07.2021. uvedene su obvezne radne akcije za sve članove kluba od 18 do 65 godina starosti. Radne akcije za članove obvezne su u trajanju od 16 radnih sati. Za članove koji tijekom godine ne odrade svoje obveze prema klubu primjenjivat će se iznos kazne od 50,00€ odnosno vrijednost jednog radnog sata biti će 3,13 €.

Radne akcije nisu obavezne za: HRVI, za osobe mlađe od 18 godina, za osobe starije od 65 godina i invalide rada koji nisu u mogućnosti sudjelovati u istima.

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja i ostaje na snazi do njenog opoziva