CIJENE KARATA

Temeljem članka 40. Statuta KŠR Mrežćnica IO je donio odluku o visini članarina i
drugih naknada u 2023. godini, a sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene
valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22) Klub športskih ribolovaca istiće dvojne cijene ribolovnih dozvola te klupskih članarina i naknada za 2023. godinu (Tečaj konverzije 1€ =7,53450 kn)

Temeljem odluka donesenih na redovitoj skupštini kluba koja je održana dana 11.07.2021. uvode se obvezne radne akcije u 2022. godini za sve članove kluba od 18 do 65 godina starosti. Radne akcije za članove obvezne su u trajanju od 16 radnih sati. Za članove koji tijekom 2022. godine ne odrade svoje obveze prema klubu primjenjivat će se uvećana članarina koja će biti donesena Odlukom o visini članarina i naknada za 2023. godinu.

Radne akcije nisu obavezne za: HRVI, za osobe mlađe od 18 godina, za osobe starije od 65 godina i invalide rada koji nisu u mogućnosti sudjelovati u istima.