Obavijesti

POSEBNE MJERE ZAŠTITE ZA 2023.GODINU

 1. Prilikom obavljanja športskog ribolova svaki ribić dužan je kod sebe imati :dozvolu za športski ribolov, uvjerenje o položenom ribičkom ispitu, člansku iskaznicu, osobnu iskaznicu.
 2. Obavezno upisivanje ulova kojeg ribič odnosi sa vode u aplikaciju mRibic.
 3. Sve ribe u športskom ribolovu koje se zadržavaju , obvezno je neposredno nakon ulova označiti odsjecanjem donjeg dijela repne peraje
 4. Nakon ulovljenih, 2 ili 5 riba (1 kilogram u slučaju druge bijele ribe) ovisno ovrsti ribe, a prema dozvoljenim količinama za dnevni ulov ribe, ribolov se prekida (ne odnosi se na ribiče koji prekticiraju ulovi i pusti sistem ribolova).
 5. Na zahtjev ribočuvara ribič je dužan na uvid dati kompletnu dokumentaciju iz članka 1.
 6. Za čuvanje ulovljene ribe obvezna je upotreba mreže čuvaricu (strogo je zabranjeno korištenje metalnih čuvarica za ribu)
 7. Obvezna je upotreba podmetača za svu vrstu ribe na svim revirima kojima gospodari KŠR Mrežnica
 8. Zabranjena je uporaba kaveza za čuvanje sitne ribe (kedera)
 9. Ne dozvoljava se polaganje prava na određeno ribolovno mjesto
 10. Zabranjeno je ostavljati ribički pibor u vodi bez neposrednog nadzora ribiča
 11. Zabranjeno je postavljanje matuza i samica vezanih na obalno raslinje ili druge predmete te plovećih udica vezanih na ploveće (plutajuće) predmete kao i uporaba vrša i mreža.
 12. Zabranjena je uporaba čamaca u ribolovne svrhe u reviru Rijeke Mrežnice od tvorničke brane do gradskog kupališta (uključuje prijevoz opreme s obale na obalu, hranjenje i ribolov).
 13. Zabranjuje se ribolov iz čamaca i uporaba sonara na Jezeru Lešće kao i sve druge aktivnosti povezane s ribolovom (prijevoz opreme, razvlačenje sistema i dr) s ciljem oporavka ribolovnog fonda. Zabrana se privremeno donosi za jednu godinu i stupa na snagu od 01.01.2023.
 14. Zabranjen je ribolov sa svih mostova
 15. Zabranjeno je ostavljanje smeća ili bilo kakvog drugog otpada na mjestu ribolova i u vodi
 16. Svaki član kluba ima obvezu obavjestiti ribočuvara o svim uočenim nepravilnostima i drugim štetnim pojavama na vodi i uneposrednoj blizini, a koje imaju štetan utjecaj riblji fond i ekologiju na broj telefona 092 1221119 ili 095 5251488
 17. Kadeti članovi do 14. Godine smiju obavljati ribolov u pratnji ribiča koji ima dozvolu i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu , te obavljati ribolov samo sa jednim ribolovnim štapom bez da posjeduju ribolovnu dozvolu
 18. Članovi od 14.do 18. godine starosti moraju posjedovati dozvolu i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu,a ribolov im se ograničava na dva ribolovna pribora
 19. Zabranjuje se ribolov na svim poznatim i obilježenim zimovnicima ribe u vremenu od 01. prosinca do 01.ožujka kao i 50 m nizvodno i uzvodno od mosta kod stadiona u Dugoj Resi i mosta u Belavićima.
Vrsta Najmanja dužina (cm) Dozvoljeni dnevni ulov Lovostaj
ŠARAN 40 2 kom 01.04.-30.05.
SMUĐ 50 2 kom 01.03.-31.05.
ŠTUKA 50 2 kom 01.02.-31.03.
SOM 60 2 kom 16.04.-15.06.
LINJAK 30 2 kom
POT.PASTRVA 30 1 kom 01.10.-31-03.
MLADICA 80 1 kom/god 16.02.-30.09.
MRENA 35 2 kom
PLOTICA 2 kom
BIJELA RIBA (klen, podust, deverika) 5 kom
SITNA RIBA (uklija žutooka, crvenperka…) do 1 kg

 

DODATNE MJERE ZABRANE I ZAŠTITE

 • Svaki član godišnje na ribolovnim vodama kojima upravlja KŠR Mrežnica može izloviti do 40 kg ribe uz poštivanje dnevnog ograničenja za pojedinu vrstu riba i ribolovnih voda
 • Ribe se mjere po dužini od vrha glave (gubice) do stražnjeg vrška sklopljene repne peraje
 • Ribe ulovljene sa tjelesnim dužinama manjim od propisanih minimalnih duljina moraju se neoštećene vratiti u vodu, a poradi poticanja razvoja populacije riba
 • Kšr Mrežnica Duga Resa na čitavom području gospodarenja Rijekom Mrežnicom propisuje obvezno puštanje kapitalnih primjeraka šarana večih od 6 kg.
 • Na rijeci Mrežnici u reviru od tvorničke brane pa uzvodno do Grabusovog slapa propisuje se obvezna primjena ULOVI I PUSTI sistema ribolova za šarana
 • Na rijeci Mrežnici u reviru od tvorničke brane pa uzvodno do mosta propisuje se obvezna primjena ULOVI I PUSTI sistema ribolova za štuku
 • Na rijeci Mrežnici u reviru od tvorničke brane pa uzvodno do Grabusovog slapa propisuje se obvezna primjena  prostirke za odlaganje ribe, upotreba dezinfekcijskih sredstava za tretiranje ozljeda kod ribe, te uporaba predimenzioniranog podmetača minimalnih dimenzija 70×70 cm
 • Strogo se zabranjuje čuvanje u čuvaricama kapitalnih primjeraka šarana iznad 6 kg na svim revirima rijeke Mrežnica (ova se odredba ne odnosi na natjecanja)
 • Maksimalni dozvoljeni godišnji ulov na vodoma kojima gospodari je do 10 primjeraka jedne vrste plemenite rime izuzev mladice koja je ograničena na jedan primjerak
 • Na graničnim vodama sa slovenijom zabranjeno je loviti živom ribom kao mamcem
 • Na rijeci Dobri u reviru od brane HE Lešće do mosta u Lipi obvezna je primjena sistema ribolova ULOVI I PUSTI za pastrvu i mladicu, a ribolov je dozvoljen isključivo umjetnim mamcima

(strogo ih je zabranjeno loviti svim vrstama živih mamaca)

 • Podatke o ulovu u športskom ribolovu (količine i vrste riba koje ribič zadržava) ribič je obvezan upisati u elektroničku aplikacioju mRibic za ovlaštenika ribolovnog prava na čijem je području lovio prije napuštanja mjesta ribolova
 • U revirima prootočnog jeze Lešće propisuje se obvezan lovostaj na sve vrste pastrva od 01. listopada do 31. ožujka
 • Zabranjuje se djeci mlađoj od 14. godina korištenje teških ribolovnih alata i lov na predatorske vrste riba (štuka, som) te lov šarana ako nisu u pratnji punoljetne osobe koja posjeduje dozvolu i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu bez obzira posjeduju li ikadetsku ribolovnu dozvolu.
 • Privremeno na dvije godine propisuje se obvezna primjena sistema ulovi i pusti za sve vrste riba osim soma u reviru od tvorničke brane do mosta, a poradi poremećaja mrijesta izazvanog provedbom aktivnosti odmuljivanja.