Bolen

Bolen (Aspius aspius)

Vitka je tijela, modrozelena hrpta, a bokovi i trbuh su mu srebrnasti. Peraje su mu rumenkaste. Ima duboko usječenu i veliku gubicu, male oči i ljuske.
Naraste od 5 do 6 kilograma težine. Živi po rijekama srednje Europe. Voli bistru ali ne prebrzu vodu. Hrani se sitnom ribom koju goni po površini i plićacima.
Mrijesti se u travnju i svibnju i tada se skuplja u jata koja kreću na plićake. Osjetljiv je pa izvan vode brzo ugine. Pred zimu se bolen povlači za sitnom ribom prema dnu, gdje i prezimi ali i goni sitnu ribu. Lovi se na “raub” na sasvim sitnu ribu i vrlo tanak pribor, a mamac se pušta niz struju. Priborom za potezanje lovi se također tankim najlonom i malim svijetlim varalicama. Lovi se i umjetnom mušicom, najbolje za vrijeme toploga sunčanog proljeća i ljeti. Jasno je da voda mora biti bistra. U obzir dolaze prirodni kukci, a od umjetnih bumbari, zulu, vještica, bijeli vodeni cvijet i aleksandra. Meso bolena je bijelo i mekano pa, iako ima dosta kostiju, vrlo je dobro.